forbot
Việt Nam
ChuPaCo, Ltd - Company in Gia Lai , Việt Nam - Allbiz
Việt
  ChuPaCo, Ltd - Company in Gia Lai , Việt Nam - Allbiz
  Ngoại tệ VND
  ChuPaCo, Ltd - Company in Gia Lai , Việt Nam - Allbiz

  ChuPaCo, Ltd, Gia Lai

  quay trở về danh mục
  ChuPaCo, Ltd, Gia Lai
  Thêm vào mục tuyển chọnChia xẻ với
  viết thư
  Сompany address: Gia Lai , Việt Nam
  01 Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Phú Hoà, huyện Chu Pắk, tỉnh Gia Lai
  yêu cầu gọi lại

  Company website: https://1157-vn.all.biz

  Về doanh nghiệp ChuPaCo, Ltd

  Tiền thân của Công ty là Nông trường Cao su Ninh Đức trực thuộc ty Nông nghiệp tỉnh Gia Lai – Kon Tum được thành lập sau ngày giải phóng trên cơ sở tiếp quản 220 ha cao su trồng từ năm 1960 của chế độ cũ. Bộ khung của Nông trường là cán bộ được điều động từ Nông trường quốc doanh Thống Nhất (tỉnh Thanh Hóa) và Nông trường 3 – 2 (tỉnh Nghệ An). Đây là vùng đất đỏ bazan có khí hậu và địa chất phù hợp với việc phát triển cây cao su nhưng cũng là nơi có truyền thống cách mạng. Đến năm 1985 theo yêu cầu chuyển đổi để tập trung quản lý chuyên ngành, Chính phủ đồng ý cho phép tỉnh Gia Lai – Kon Tum bàn giao Nông trường Cao su Ninh Đức về Tổng cục Cao su Việt Nam. Trên cơ sở tiếp nhận thêm Nông trường cao su Diên Phú thuộc UBND thị xã Pleiku (nay là thành phố Pleiku), Tổng cục Cao su quyết định thành lập Công ty Cao su Chư Păh với tổng diện tích cao su lúc bấy giờ là 1.234 ha. Đến ngày 04/3/1993 Công ty được thành lập lại theo Quyết định số 156/NN-TCCB-QĐ của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Trải qua hơn 25 năm xây dựng, đổi mới và phát triển đến nay Công ty đã định hình trên 8.100 ha cao su, trong đó 77% diện tích đã đưa vào khai thác. Có 6 Nông trường, 1 Đội sản xuất cao su, 1 Xí nghiệp Cơ điện - Chế biến, 1 Nhà máy sản xuất phân Vi sinh, 1 Trung tâm Y tế trực thuộc. Quản lý trên 3.000 lao động, trong đó lao động người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 70%, đây là doanh nghiệp có tỷ lệ công nhân người đồng bào dân tộc thiểu số cao nhất Ngành và trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
  khác
  Hàng hóa5

  Popular products and services ChuPaCo, Ltd

  Hàng hóa 5Allbiz

  Những chủng loại của người bán ChuPaCo, Ltd

  3Cao su tự nhiên và tổng hợp

  2Vật liệu gỗ cắt

  Compare0
  ClearMục đã chọn: 0